Skrifberyming 38

Skrifberyming 38

1.  Ek wat die sewe sterre dra
wat vonkel in my regterhand;
wat wandel waar die kandelaars,
die sewe goue, om My brand -
Ek ken jou werk, al die geswoeg,
en hoe geduldig dat jy ly,
dat jy die kwaad en leu'n nie duld
en vir my Naam en waarheid stry.

2.  Helaas, die bruidstyd is verby!
Jou eerste liefde 't jy verlaat.
Gedenk daaraan en soek dit weer,
die liefde met die liefdesdaad.
En as jy tog my Woord verwerp,
dan kom Ek, maar met oordeel, weer:
Ek neem jou kand'laar van sy plek
indien jou hart My nie begeer.

3.  O, luister na My as Ek roep -
dit is die roepstem van die Gees.
Al wie 'n oor het, laat hom hoor,
dat jy my bruidskerk weer kan wees.
Aan die oorwinnaar in die stryd
gee Ek die lewensvolle spys,
die altyd-nuwe vrugte van
die keurboom in Gods paradys.