Bellville - Kaapstad

Leraar: 
Ds Johan Bruintjes
 Telefoon: 
0743877444
 Eredienste: 

Elke Sondag om 09:30 en 18:00.
Kerkdienste op ander kerklike feesdae word gehou soos aangekondig.

 Kerk Adres: 

h/v Stellenbergweg en Frans Conradie Rylaan
Bellville
Kaapstad

 Kontakpersone: 
Skriba en Kerkkantoor
Sr MA de Mooij
 Telefoon: 
0219197423