Pretoria - Maranata

Minister: 
Ds Pieter Boon
 Telephone: 
0825317819
Missionaries: 
Ds P Kgatle
Soshanguve-Suid/Oos
 Telephone: 
0794053936
Ds GF Mnisi
Nellmapius
 Telephone: 
0762272010
Ds BA Matlaela
Soshanguve-Suid
 Telephone: 
0732419963
Brother R Ramphabana
Soshanguve F4
 Telephone: 
0685311962
 Services: 

In Pretoria-Maranata
Oggenddiens 10:00vm
Aanddiens 17:30nm

Video 'streaming' https://www.youtube.com/@vgkmaranata6770/streams

LET OP DIE VOLGENDE SPESIALE REёLINGS VIR KERKDIENSTE IN 2024//2025

Gesamentlike eredienste met die VGK PRETORIA vanaf 15de Desember 2024 tot die 5de Januarie 2025, in die kerkgebou van VGK Pretoria. (Fratesweg 775, Rietfontein, Pretoria. Ingang 28ste laan.) Video 'streaming' is moontlik op : http://stream.vgk.org.za:8000/

 Church Address: 

Koekoekweg 1518
Bergtuin
(GPS: S 25 42.052 E 28 16.331)

 Contact Persons: 
Voorsitter van die kerkraad
Br Wim Hofsink
 Telephone: 
0834551212
 Email: 
Skriba van die kerkraad
Br Freek van der Meer
 Telephone: 
0839568359
Kerkkantoor
Sr Helga de Vente
 Telephone: 
0671982870

KERKBLAD

Dit is die gemeenteblad wat elke twee weke elektronies verskyn en deur die Kerkkantoor versorg en administreer word. Indien u graag 'n kopie van hierdie uitgawes wil ontvang kan u ‘n e-pos stuur aan VGKˍKerkblad+subscribe@googlegroups.com