Jy behoort met liggaam en siel aan jou getroue Verlosser Jesus Christus

Minister: 
Ds J Bruintjes
Church: 
Kaapstad
Date: 
2022-08-28
Text: 
1 Korinthiërs 6:12-20
Preek Inhoud: 

Daar is soveel wat die gemeente in Korinthe met ons tyd in gemeen het.  Die Romeinse wêreld en die stad Korinthe was 'n plek van seksuele losbandigheid.  Trouens, dit was algemeen in die stad aanvaar.  Die Korinthiese Christene het gedink hulle het die vryheid om die dienste van tempelprostitute te gebruik.  Dit is kultureel aanvaar in die stad Korinhte en in die godsdienstige heidense gemeenskap, wat niks verkeerds gesien het met 'n "godsdienstige" persoon wat met tempelpriesters slaap nie.  Seksualiteit en godsdiens het in daardie tyd saamgeloop.

Vandag beweeg ons na 'n soortgelyke tyd – seks en seksuele uitdrukking is die godsdiens van ons tyd.  Dit is die god van ons tyd, en wie die knie nie  buig nie, word gesien as agterlik, grootmoedig en aan die verkeerde kant van die geskiedenis.  Seks het 'n kommoditeit geword.  Die liggaam is dit waarmee ons handel dryf.  Pornografie, van die woord pornea in die Grieks, oorstroom ons huise.

Seks is goedkoop gemaak, die liggaam is verneder, en die hartseer en gebrokenheid is hartverskeurend.  Seksuele onsedelikheid word genormaliseer op ons skerms, in ons musiek en in die boeke wat ons lees.  Maar dit is nie asof dit net daar buite is nie, die stryd woed binne die kerk.  En ons kan God dank vir hierdie gedeelte. Want Paulus is duidelik daaroor dat ons liggame ewige betekenis het, en dat seks meer is as net 'n fisiese daad.

Jy behoort met liggaam en siel aan jou getroue Verlosser Jesus Christus:

1. Die liggaam is vir die Here

2. Die liggaam is 'n lid van Christus

3. Die liggaam is 'n tempel van die Gees

 

Die liggaam is vir die Here

Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie.  Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak.

Wat ons hier vind, is dat Paulus reageer op 'n paar stellings wat in die Korinthiese kerk gemaak is.  Hulle het vas geglo in die Christelike vryheid.  Hulle het aangevoer dat die maag vir kos bedoel is en kos vir die maag bedoel is, en albei sal eendag vernietig word.  Dus, op die ou end maak dit nie regtig saak wat ek met my liggaam doen nie.  My maag wil kos hê, dus ek eet.  My liggaam wil seks hê, dus ek slaap rond.

Hulle het gedink die liggaam is net fisies en tydelik.  En al wat ons hoef te doen is om sy behoeftes te bevredig.  Dit is soortgelyk aan vandag se ingesteldheid.  Daar was 'n liedjie in die 90-erjare wat min of meer as volg gelui het: “Ek en jy is niks anders as soogdiere nie, dus kom ons doen soos hulle doen” op die Discovery channel.  Dit is die gesindheid van die wêreld.  Dit is 'n houding van: dit maak nie saak wat ek met my liggaam doen nie.  Soos in ons kultuur het hulle die idee gehad dat daar iets soos toevallige seks is. 'n One-night stand.  Dit raak my nie.  Dis tog my liggaam.  Niemand kan sê wat ek met my liggaam doen in my private lewe nie.  Wel, ek dink die Woord van God doen dit en het ‘n sê hierin.

Paulus se kort reaksie is: En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.

Die woord wat hier gebruik word, is pornea waaruit ons die woord pornografie kry.  Dit is 'n breë term om verskillende soorte seksuele onsedelikheid in te sluit.  Daar is iets aan ons liggame wat ewig is.  Die maag kan kos verteer, maar die dood sal nie die liggaam heeltemal verteer nie.  In Christus sal die liggaam eendag opgewek word.

Die woord liggaam (soma) verwys hier natuurlik na jou fisiese liggaam!  Die liggaam is nie gemaak vir pornea nie, wat 'n baie breë term vir alle seksuele onsedelikheid is.  Hierdie liggaam wat God gemaak het, is vir God gemaak!  Die liggaam is bedoel vir soveel meer as seks – dit is vir die Here bedoel!  Die materiële skepping maak saak.  Ons is nie op een of ander manier ontliggaamde wesens nie.  Ons liggame is gemaak vir 'n doel – en dit was nie seks nie – maar God.

En nie net dit nie, maar die Here is vir die liggaam.  Dit is 'n wonderlike stelling.  Hy speel af  wat hulle sê.  Die maag is vir kos en kos vir die maag.  Hulle pas by mekaar.  En hy sê dit is nie die liggaam wat pas by seksuele bevrediging nie, maar by die Here.  Die liggaam en die Here pas by mekaar.  Ons is nie net verbind aan die Here, liggaam en siel, nie; maar Hy is verbind aan ons liggaam en siel.  Ons is nie net in Hom nie, maar Hy is in ons.  En op 'n manier is hierdie inwoning nie net 'n soort geestelike inwoning nie, maar 'n fisiese inwoning van ons liggame op 'n geestelike manier.

En eerder as dat die liggaam vernietig word, sê hy dat die liggaam opgewek sal word.  Trouens, God het die liggaam van die Here reeds opgewek.  En daardie opstanding is die eerste vrugte en die waarborg van ons opstanding.  Ons sal meer hierop ingaan wanneer ons by 1 Korintiërs 15 kom.  En Hy sal ons ook deur sy krag opwek.

Die liggaam is 'n lid van Christus

Dan gaan die res van die gedeelte verder om te verduidelik wat Paulus sê.  Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie?  Weer eens het ons hierdie herhalende idee wat telkens weer in hierdie boek sal terugkom – die idee van eenheid met Christus.  Dit het alreeds begin in hoofstuk 1:2 : “… die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges …”.  In hoofstuk 1:30 sê hy: "Maar deur Hom (God) is julle in Christus Jesus …".  In hoofstuk 2:16 sê hy: “Maar ons het die sin (gesindheid) van Christus.”  In hoofstuk 3:1 noem hy hulle klein kinders in Christus, en noem hulle later tempel van die Heilige Gees, en eindig die hoofstuk met die stelling dat "julle behoort aan Christus."  In hoofstuk 4 noem hy hulle “verstandig in Christus”.   En so kan ek voortgaan, maar julle verstaan ​​die punt. Met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, word jy, individueel en persoonlik, met Christus verenig deur 'n lewende geloof.

As dit die geval is, neem die volgende vrae 'n hele nuwe vlak van erns aan: Sal ek dan die lede van Christus neem en hulle lede van 'n hoer maak?  Hierdie woord ‘lede’ is so bekend dat ons nie regtig meer die skokkende aard daarvan begryp nie.  Dit is dalk beter om dit met ‘ledemate en organe’ te vertaal.  Hy sê: “Sal ons die ledemate (hande, voete, kop, vingers) en organe (hart, longe) van Christus neem en hulle deel maak van 'n hoer?!”  Nou is die kerk self nie Christus nie, maar daar is 'n manier waarop die kerk die voortgaande lewe van die opgestane Christus aan die wêreld openbaar.  As ons die liggaam van Christus is – wanneer ons ons liggame vir seksuele onsedelikheid gebruik – verontreinig ons nie onsself nie, maar die liggaam wat aan Christus behoort en in wie Christus woon.  Sal ons dit doen?!  En in die sterkste negatief moontlik in die Griekse taal sê hy: NOOIT!!

En weer vra hy: “Weet julle nie?!”  Julle behoort van beter te weet. Of weet julle nie dat hy wat ’n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie?  Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees.  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.  'n Persoon wat in gees een is met die Here, kan nie een vlees met 'n hoer wees nie.  Want sien, óf jy jaag die vlees na en word een in die vlees, óf jy jaag die Gees na en groei in die Gees.  Groei in eenheid met God of met hierdie wêreld.  Weer eens, hier word die Gees en die vlees nie gekontrasteer in terme van fisies en nie-fisies nie, maar in terme van vleeslik (van die aarde) en geestelik (uit die hemel).  Net omdat ons geestelik is, beteken dit nie dat ons onstoflik is nie. Die materiële wêreld – ons liggame – is van groot belang!

Menslike wysheid en die vlees kyk eenvoudig na die fisiese daad en sê dit is al wat dit is.  Niks meer nie.  Maar die wysheid van bo sê daar is soveel meer betrokke.  Dit is nie net 'n fisiese eenheid nie, maar 'n geestelike eenheid.  Daar is nie iets soos toevallige seks nie, sê Paulus – wanneer jy met 'n persoon slaap, vorm jy in 'n sekere sin ‘n eenheid met daardie persoon.  Jou fisiese verbinding is 'n hartverbinding.  Hy gaan al die pad terug na Genesis om daardie punt te maak.  Die verbintenis is 'n gawe van God – en die seksuele verbintenis bring 'n eenheid van die hart teweeg.

Broeders en susters,  seksuele sonde is ernstige sonde.  Daar is 'n manier waarop ons dalk kan sê dat seksuele sonde anders is as ander sondes.  Paulus sê: Vlug vir die hoerery.  Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam.  Vlug van seksuele onsedelikheid, gemeente!  Ons moet dit hoor, almal van ons.  Vlug.  Soos Josef uit die huis gehardloop het toe hy die bedoelings van Potifar se vrou agtergekom het!  Los alles en hardloop. Dit beteken hardloop in die teenoorgestelde rigting so vinnig as wat jy kan, asof jy in 'n oorlogsone is en daar koeëls rondvlieg.  Ter wille van jou lewe – en jou siel – VLUG!

Hoekom?  Want in seksuele onsedelikheid sondig jy teen jou eie liggaam.  Ons gebruik hierdie vers dikwels om te argumenteer teen rook of drink, of te veel eet, of nie te oefen nie.  En alhoewel daar waarheid daarin is, is daar 'n unieke manier waarop veral seksuele sonde sonde teen jou eie liggaam is, op 'n manier wat elke ander sonde nie is nie.  Terwyl dronkenskap, hebsug en selfs selfmoord buite die liggaam is vir daardie doel, word slegs seksuele dade geheel en al uitsluitlik geïnisieer deur, en uitgevoer deur middel van die liggaam. Verder vestig eet nie 'n band met 'n ander person nie, soos om saam te slap.

Want sien, die wêreld dink dat Christene net in ‘n negatiewe sin oor seks dink.  Seksuele verhoudings is sleg.  Maar dit is glad nie die geval nie.  Trouens, eerder as om seks te devalueer, kom die teenoorgestelde tot stand.  Op hierdie gebied was Paulus ver voor eerste-eeuse kulturele aannames deur die seksuele handeling as een van intimiteit en selftoewyding, waarby die hele mens betrokke is, te beskou; nie as die blote manipulasie van een of ander "perifere" funksie van die liggaam nie.  Nee, dit bring iets wonderliks ​​en heerliks ​​mee.  Een verbintenis wat diep en betekenisvol is.  Dit is iets wat na waarde geskat moet word, en nie gebruik en misbruik moet word nie.  Maar meer as dit wys die etiek van seks in die Skrif vir ons die belangrikheid wat die Skrif op ons fisiese liggame plaas!  God eer hulle as lede van Christus.

Die liggaam is 'n tempel van die Gees

Of weet julle nie?!  Daar het ons dit weer: Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop.

Jou liggaam – jou fisiese werklike vlees-en-bloed-liggaam.  Hier sit 'n tempel van die Heilige Gees – ‘n heiligdom van God.  'n Heilige plek waar die Allerhoogste woon.  Die tempel is die plek waar God in die Ou Testament gewoon het.  Waar sy heerlikheid was.  Dit is nou jou liggaam.  Sou hoerery binne die allerheiligste plek van die Ou Testamentiese tempel plaasgevind het?  Dit was ondenkbaar.  Net so ons liggame.  God het sy Gees aan ons gegee sodat ons met Hom verenig kan wees.

Jy is nie jou eie nie.  Jy behoort nie aan jouself om te doen wat jy wil, wanneer jy wil nie.  Jy is gekoop.  God het jou van die slawemark van sonde gekoop.  Van die slawernymark van slawerny aan jou eie begeertes!  Hy het jou gekoop.  En dit het Hom 'n prys gekos.  Dit het Hom sy Seun gekos.  Deur 'n laissez fair-houding teenoor sonde te hê, verklein ons die kruis van Christus.  Want sien, dit kom altyd terug na die evangelie.  En Hy het nie net ons siel gekoop nie, maar ook ons ​​liggame!  Ons bely dat ons met liggaam en siel aan ons getroue Verlosser Jesus Christus behoort!  En Hy sal ons eendag liggaam en siel herstel!  Ons is geroep om so te leef in die hede.

As jy dus 'n Christen hoor sê dit is my liggaam, en dit maak nie saak wat ek daarmee doen nie, herinner hulle daaraan dat dit in werklikheid nie hulle liggaam is nie, dit behoort aan God.

Liewe broer en suster, as jy jouself vandag in seksuele sonde bevind, hoor asseblief hierdie woord.  Ek weet dis vernederend om te bely.  Maar eerder nou as op die laaste dag!  Jy kan vry wees.  Dit is immers vir vryheid dat Christus jou vrygemaak het.  Maar om vry te wees, moet ons die kwessie reguit aanspreek.  Alhoewel hierdie brief aan die Korinthiese kerk geskryf is, is hierdie brief geskryf aan die kerk van elke eeu.  Dit is een van die grootste stryde van ons tyd.  Hierdie brief is vir jou geskryf.

'n Onlangse opname wat in Noord-Amerika (2022) gedoen is, sê dat 3 uit 4 getroude mans die gebruik van pornografie erken het.  Mans jonger as 30 jaar is byna twee en 'n half keer meer geneig om pornografie op 'n daaglikse basis te kyk as ouer mans—17,3 persent vergele met 6,9 persent vir mans ouer as 30.  Byna 1 uit 3 mans stem saam dat dit aanvaarbaar is vir tieners om pornografie te kyk, vergeleke met slegs ongeveer 1 uit 10 vroue.  Ongeveer die helfte van beide mans en vroue stem saam dat die kyk na pornografie aanvaarbaar is vir volwassenes. Die enigste uitsondering is getroude vroue, vir wie pornografie oor die algemeen minder aanvaarbaar is as vir beide mans en vroue in verhoudings.  En byna 50% van diegene wat ondervra is, het hulself as Christene geïdentifiseer.  Dit is hartverskeurend.  Genoeg om van te huil.  Ons mag dalk nie tempelprostitute hê nie, maar ons aanbid steeds by die tempel van seks.

Ons kyk rondom ons en ons raak keelvol vir die seksuele revolusie in die wêreld.  Maar bekering moet hier begin.  Pornea is die weg van die dood.  Daar is geen vreugde, geen bevrediging nie, geen lewe op daardie pad nie.  Bekeer jou vandag.  Draai om en word genees.  Hier, op hierdie plek, is daar vergifnis.  Want so was sommige van ons!  Wanneer 'n mens berou het, en treur, is daar geen oordeel nie, maar hulp.  Ons kan langs mekaar loop.  Wees lief vir mekaar. As Christene moet ons heiligheid verwag, maar nie verbaas of geskok wees as daar sonde is nie.

Ons reis almal saam deur die woestyn van versoeking en word saam gesuiwer.  En dit is deur belydenis dat ons vryheid vind.  Nie deur die sonde weg te steek nie.  Ons het sonde dikwels weggesteek, want ons is skaam!  Maar Christus het jou skande gedra!  Hy het nie verniet in die liggaam gesterf nie, Hy het vir jou in die liggaam gesterf!  Om ook hierdie sonde te dra!  Die evangelie is eg.  Dit is kragtig om te vergewe.  Kragtig om skoon te maak.  Kragtig om te red.

Maar as 'n mens in opsetlike, onberouvolle sonde bly lewe, sonder 'n ware begeerte om gered te word, dan kan ons saam met Paulus sê: hulle sal nie die Koninkryk van die Hemele beërwe nie.  Liewe gemeente, julle liggame is bedoel vir soveel meer as net seks.  Dit is bedoel vir die ewige God.  Om Hom te geniet, om bevrediging in Hom te vind, om ons grootste vreugde in Hom te vind!  Vir nou sowel as vir ewig!  In liggaam en siel!  Verheerlik God dan in julle liggaam!

Amen.